Avendia19
English

日記 (新 3 年 8 月 3 日, 964)

Shastil

mee, pa xarosal e zas apeif a los?

Ziphil

po cecosal e pin aces a ves, xarosal a ces e nus, okaaz. zale, a xer, du zefekoles e daak arak.

Shastil

s'e exesef. nibisal e cal, vo avendih atuv. pa nu losal?

Ziphil

ne. a del, xarales oseq e kes. e gud, e jovas, e hir, e xeif, e bazuk, racesal a xer e riif nu sokeles e a'l.

soles e exesef a xer. bi, vo xarosal a ves e zas, sokosal a ces e zel ekas. rezales a'l e cal.